Grybowski Festiwal Rozstaje Kultur

16-17 września 2023


O FESTIWALU

rozstaje kultur

Zapraszamy na koncerty muzyki klasycznej w Miejskim Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie w ramach pierwszej edycji festiwalu „Rozstaje Kultur”.

Współorganizatorem festiwalu jest miasto Grybów. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z racji limitu miejsc, wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.

Idea festiwalu

Grybów to miasto, w którym od zawsze przenikały się kultury trzech grup – Polaków, Żydów i Łemków. Festiwal jest pomostem między tymi kulturami, polem do dialogu, do łączenia różnic i odmiennych stylów w tworzeniu czegoś niepowtarzalnego na gruncie muzyki.

Wielokulturowość Grybowa

Ziemia grybowska od zawsze była świadkiem powstawania, formowania i przenikania się kultur trzech grup ludności. Polaków, Żydow i Łemków. To tutaj podczas poniedziałkowych targów wielokulturowa ludność wymieniała się doświadczeniami i poglądami. Echa nabożeństw meandrowały okolicznymi wzgórzami, a uroda trzech różnych języków mieszała się i kotłowała w centralnym punkcie miasta, na Rynku. O każdej z tych trzech grup napisano już bardzo wiele, dlatego chcemy podkreślić i skupić się na wzajemnych relacjach tych kultur, które żyły kiedyś tak blisko siebie.

Grupy te różnią się od siebie na wielu płaszczyznach. Zaczynając od historii, zapatrywań politycznych, religii, kultury i tradycji z nią związanych poprzez codzienne zajęcia, sposób zarobku, języki które różnią się nawet stosowanymi alfabetami, a na kalendarzu i stroju kończąc. Sztuka zawsze z łatwością pokonywała bariery, które dyktowały nie najłatwiejsze stosunki narodów, odmienna obyczajowość, wyznanie, język oraz prawo i przepisy administracyjne. Celem naszego festiwalu jest pokazanie, że te skrajne różnice są znakomitą bazą do stworzenia czegoś niepowtarzalnego na gruncie sztuki. Miejsce w którym splatają się związki tak odrębnych elementów kulturowych zawsze jest przestrzenią, która nosi w sobie ogromny potencjał i jest wciąż nieodkryta. Przeplatanie się kultur w takim miejscu i twór jaki z tego powstaje inspiruje do poznawania, odkrywania nowych horyzontów i własnych pokładów emocjonalności.

Muzyka jako przestrzeń dialogu międzykulturowego

Jako, że muzyka doskonale oddaje narodowe cechy charakterystyczne i zawsze dobrze wpasowuje się w tryb życia i codzienność ludności, to właśnie z jej pomocą chcemy pokazać dialog i symbiozę między tymi narodami. Świecka i religijna muzyka była od zawsze nieodłącznym elementem życia ludzi. Podczas dalekich podróży handlarze umilali sobie drogę śpiewając pieśni; wesela i uroczystości uświetniała muzyka taneczna; w kościołach, cerkwiach i synagogach śpiewy chórów i potęga organów skłaniały do refleksji. Muzyka jest genialnym nośnikiem emocji, dlatego nasi artyści zaprezentują programy oparte na utworach kompozytorów polskich, żydowskich i łemkowskich, zróżnicowane instrumentarium, różnorodność form i stylistykę od baroku po późny romantyzm. Z jednej strony ukaże to rozbieżności między stylami, ale przede wszystkim, podkreśli to, co łączy te kultury – potrzebę przekazywania emocji, dzielenia się pięknem i tworzenia czegoś wspólnego.

Odkrywanie przeszłości i tworzenie wspólnej przyszłości

Kultury są od siebie zależne, bo wpływają i kształtują siebie wzajemnie, stwarzając pole do dialogu i rozwoju wspólnej, nieodkrytej dotąd przestrzeni emocji. Kładąc nacisk na twórczość naszych przodków dajemy wyraz przekonaniu, że tradycja jest niczym innym, jak wiedzą. Sztuka staje się rodzajem wehikułu, który odkrywa przed nami przeszłość, ale niesie potencjał na tworzenie wspólnej przyszłości.

  • Współorganizator: Miasto Grybów
  • Mecenat: Paweł Fyda, Burmistrz Miasta Grybów
  • Patronat honorowy: Prof. dr hab. Mariusz Sielski, Prof. AMKP, dziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
  • Partnerzy: Miejskie Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie, Kino Biała w Grybowie
  • Patronat medialny: GRYBOW24.pl, Krynica.TV oraz miastoNS.pl

Festiwal „Rozstaje Kultur” to nowe wydarzenie, które, mam nadzieję, wpisze się na stałe w kalendarz kulturalny Grybowa. W ten wyjątkowy sposób chcemy przywracać pamięć o różnorodności i bogactwie kulturowym naszego miasta. Wierzę, że muzyka, którą usłyszycie 16 i 17 września w Kinie Biała ożywi zapomniane historie złożonych losów Grybowian oraz pobudzi do wspomnień, rozmów i refleksji. Zapraszam serdecznie mieszkańców i wszystkich zainteresowanych naszym unikatowym dziedzictwem.

Paweł Fyda – Burmistrz Miasta Grybów.

———————————–

Z zainteresowaniem, a także z wielką przyjemnością zapoznałem się z ideą Festiwalu i w pełni popieram inicjatywę pani mgr Karoliny Krupy, pracownika Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie. Uważam, że przedstawione propozycje repertuarowe są jak najbardziej trafne, a wykonawcy gwarantują wysoki poziom artystyczny. Całym sercem popieram to wydarzenia i życzę Władzom Grybowa jak najwięcej podobnych projektów, których celem jest kultywowanie bogatej spuścizny tego regionu.

prof. dr hab. Mariusz Sielski, prof. AMKP, dziekan wydziału instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

———————————–

W dniach 16 i 17 września 2023 r. w Grybowie ożyją wspomnienia po minionych czasach, przerwanych brutalnie przez grozę wojny. Czasach, w których Ziemia Grybowska była miejscem wielokulturowym, tworzonym przez Polaków, Łemków oraz Żydów. Wszystko to za sprawą Festiwalu „Rozstaje Kultur”, który po raz pierwszy zagości w kalendarzu kulturalnym naszego Miasta. Wydarzenie to, poprzez serię koncertów muzyki klasycznej, opartych na utworach twórców polskich, żydowskich i łemkowskich, będzie próbą przypomnienia tej niezwykłej różnorodności, jaka przez dziesięciolecia była udziałem Ziemi Grybowskiej. Stanie się także okazją do uczczenia niezwykle bogatej historii naszego regionu oraz ówczesnych jego mieszkańców. Muzyka jest nadzwyczaj silnym nośnikiem emocji, stąd też liczymy na to, że program przygotowany przez artystów wzbudzi w Państwu chęć poznawania na nowo złożonych losów ludności zamieszkującej niegdyś tereny Grybowa, a także wywoła refleksję i przyczyni się do rozmów na temat bogatego dziedzictwa, jakie zostało tu zachowane. Zapraszamy do licznego udziału wszystkich mieszkańców!

Aneta Galeja-Ligęza
Dyrektor MCKCiE w Grybowie


ARTYŚCI

Artyści naszego festiwalu zaprezentują utwory kompozytorów pochodzenia polskiego, łemkowskiego i żydowskiego na trzech różnych instrumentach.


PROGRAM

źródło: Miasto Grybów

Sobota, godz. 16:00

Matylda Sielska – alt
Karolina Krupa – fortepian

Sobota, godz. 16:00
Sobota, godz. 19:00

Bogusława Hubisz-Sielska – altówka
Mariusz Sielski – fortepian

Sobota, godz. 19:00
Niedziela, godz. 18:00

Paweł Riess – altówka
Karolina Krupa – fortepian

Niedziela, godz. 18:00

WYSTAWA

Koncert uświetni wystawa prac lokalnego malarza – Daniela Szczerby, który uwiecznia miejsca ważne i bliskie sercom wielokulturowej społeczności.

Daniel Szczerba jest malarzem, samoukiem. W swoich pracach używa różnych technik: pasteli, ołówek, akryl, węgiel, pojawia się też tusz, ale najczęściej farby olejne i akwarela.


KONTAKT

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje o festiwalu.

Marek Osika
Organizator Festiwalu
+48 884 100 752
marek.osika.pbr@gmail.com

Magdalena Migalska-Grega
PR Manager Festiwalu
+48 602 328 913
magdalena.migalska@gmail.com

Karolina Krupa
Dyrektor Artystyczna Festiwalu
+48 692 056 343
karkrupa8@gmail.com


WSPÓŁORGANIZATOR

PARTNER

PARTNER

PATRONAT MEDIALNY